PORADNIK EKSPORTERA

W tradycyjnym ujęciu eksportem nazywa się sprzedaż towarów lub usług poza granicami kraju. Język polskiego prawa doprecyzowuje jednak to pojęcie dla swoich potrzeb. Według Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, „eksportem towarów nazywamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz”.

Czymś odrębnym jest, w rozumieniu polskich przepisów, wysyłanie towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Proces ten - nazywany wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) - podlega preferencyjnej regulacji prawnej, ze względu na znaczne ułatwienia formalne i ulgi podatkowe: wysyłający nie podlega bowiem obowiązkowi uiszczenia cła eksportowego a także stosuje się do niego 0% stawkę VAT (VAT jest naliczany dopiero w kraju, do którego eksportuje się towar, najczęściej ów ciężar podatkowy ponosi więc już nabywca). Aby jednak stać się podmiotem przepisów o WDT, nabywca towaru musi być podmiotem działającym na potrzeby tej transakcji na terenie państwa członkowskiego innego niż państwo wysyłające.


JAKI TRANSPORT

Przy wysyłaniu towaru, kluczowe znaczenie ma wybór środka jego transportu. Do wyboru mamy sześć podstawowych rodzajów transportu:

Wybranie odpowiedniego dla danego towaru środka komunikacji umożliwia optymalizację jego przesyłu, a nierzadko pozwala przy tym po prostu zaoszczędzić.

Nie ma jednej recepty na odpowiedni wybór – wpływa na niego szereg czynników, takich jak rodzaj i rozmiar towaru, jego lokalizacja, miejsce załadunku, miejsce rozładunku, punkt docelowy, itd. Najlepszym sposobem jest po prostu kontakt ze specjalistami, którzy problematyką importu i eksportu zajmują się zawodowo od wielu lat.

W tym momencie pojawiamy się my - firma OS Logistics, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie każdego rodzaju transportu. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zorganizować najlepszy możliwy transport dla Twojego towaru!


URZĄD CELNY? ZOSTAW TO NAM!

Obrót towarem poza UE, wymaga przejścia przez ściśle określone procedury celne. Postępowanie celne jest definiowane w literze polskiego prawa jako tryb postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek eksportera, które kończy się wydaniem decyzji przez organy celne. Dotyczyć one może nie tylko odpraw celnych dla celów fiskalnych, ale także szeregu innych czynności, takich jak na przykład dopuszczenie towaru do obrotu na terenie Unii, czy też wystawianie świadectw pochodzenia.

Jako firma odpowiedzialna, oparta na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze, zapewniamy kompleksową obsługę celną dla firm, począwszy od obsługi przesyłek w zakresie odpraw i płatności, aż po reprezentację Klienta przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno – Spożywczych.


INCOTERMS 2010