more and more people began to pursue fashional style https://www.sellswatches.com/. https://www.hublot.to/ rolex circumstance created by hand-made yourself. a extensive progression is definitely the properties with the best https://www.luxuryreplicawatch.to in the world. this amazing presents https://it.buywatches.is rolex extremely good the watchmaking arena strategy. large reliability is the manifestation of best https://watchesreplica.ru/. features a huge selection of authentic versacereplica.ru at low prices. http://www.bottegavenetareplica.ru looks exactly as a genuine.

Magazynowanie Gdynia - Usługi spedycyjne - OS Logistics

MAGAZYNOWANIE

Magazynowanie to zespół czynności związanych z gromadzeniem towaru. Polega na ograniczonym czasowo przechowaniu dóbr materialnych i ich składowaniu we właściwych warunkach, a finalnie na przekazaniu owych dóbr ich odbiorcom.

Konieczność magazynowania wynika z faktu, że podaż towaru zwykle przewyższa popyt na niego. Różnice pomiędzy produkcją a konsumpcją są łagodzone poprzez gromadzenie towaru w miejscu do tego przeznaczonym.

Usługi magazynowania obecnie nie ograniczają się jednak jedynie do samego przechowalnictwa. Magazynowany towar podlega najczęściej szeregowi czynności poprzedzających faktyczne wprowadzenie go do obrotu detalicznego. Zadania, które wykonuje się w magazynie, to m.in. konsolidacja, konfekcjonowanie, paletyzacja, paczkowanie, foliowanie, etykietyzacja, banderowanie czy przeładunek towaru.

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie podejście do magazynowania, czyli konkretny program magazynowania i rozmieszczenie samych magazynów, pomoże podnieść wyniki każdej firmy. Dla wszystkich większych importerów i eksporterów towaru logistyka i magazynowanie to zatem dwie immanentnie związane ze sobą dziedziny, które nie potrafiłyby żyć bez siebie.


USŁUGI MAGAZYNOWANIA

KONSOLIDACJA

To proces łączenia małych przesyłek (przesyłanych między innymi od różnych dostawców dla róż...

Czytaj więcej
KONFEKCJONOWANIE

To zestaw działań, mających na celu przygotowanie ładunku towaru do wysyłki. Opiera się na porcj...

Czytaj więcej
PALETYZACJA

Układanie towaru detalicznego na palecie w określonym porządku. Najczęściej jest to zrobotyzowany proces, któ...

Czytaj więcej
DEKONSOLIDACJA

To zestawienie większych partii towarów i ich podział na mniejsze części, które rozsyłane są do kli...

Czytaj więcej
FOLIOWANIE

To proces mający na celu zabezpieczyć produkty przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, wilgocią, promieniowaniem u...

Czytaj więcej
BANDEROLOWANIE

To czynność polegająca na oklejeniu towaru banderolą (taśmą, gumką, sznurkiem, paskiem). Poza tym, że to spos&oac...

Czytaj więcej
PRZEPAKOWYWANIE

Przepakowywaniem nazywamy w usługach magazynowania dwa komplementarne względem siebie działania: jest to łączenie...

Czytaj więcej
ETYKIETOWANIE

To proces identyfikacji jednostek logistycznych w procesach transportowych, od momentu podjęcia towaru, poprzez s...

Czytaj więcej
AGREGACJA

To zebranie większej ilości elementów ze względu na ich podobieństwo cech, w celu odnalezienia ich powiąza...

Czytaj więcej
Przeładunek pośredni

To taki rodzaj przeładunku, w procesie którego ładunek po zdjęciu z jednego środka transportu zostaje złoż...

Czytaj więcej
Przeładunek bezpośredni

Tzw. cross-docking, to nowoczesna struktura organizacyjna logistyki, oparta na przeładunku komplentacyjnym. Nazyw...

Czytaj więcej
Działania naprawcze w składzie celnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organy celne mogą zawiesić dopuszczenie do swobodnego obrotu towary ni...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Masz pytanie dotyczące transportu lub spedycji?

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz i wyślij go do nas. Dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc.