Słowniczek pojęć

AGREGACJA

To zebranie większej ilości elementów ze względu na ich podobieństwo cech, w celu odnalezienia ich powiązania oraz optymalizacji, polegającej na wykorzystaniu występujących między nimi zależności. W środowisku logistycznym jest to proces organizacji zasobów, który przejawia się na przykład przez zbieranie produktów o takich samych właściwościach od jednego dostawcy.