Słowniczek pojęć

DEKONSOLIDACJA

To zestawienie większych partii towarów i ich podział na mniejsze części, które rozsyłane są do klientów.