Słowniczek pojęć

DOZÓR CELNY

Działania, które prowadzą organy celne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.