Słowniczek pojęć

DPS (Destination Port/Terminal Security Charge)

Jest to dodatek pobierany przez port albo terminal docelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony załogi statków, portu oraz ładunku. Stosowany jest najczęściej w imporcie FCL.