Słowniczek pojęć

EAD - (export accompanying document)

Wywozowy Dokument Towarzyszący.