Słowniczek pojęć

EBAF (Emergency Adjustment Factor)

Dopłata, która służy zniwelowaniu wahań cen paliwa.