Słowniczek pojęć

ECS – (export control system)

System Kontroli Exportu. Jest to wspólnotowy system obsługujący elektronicznie zgłoszenie wywozowe. Zapewnia on automatyzację procedury wywozu oraz pełny jej monitoring. Umożliwia elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty.