Słowniczek pojęć

ENS – FEE (Entry Summary Declaration)

Jest to deklaracja skrócona wprowadzona przez 27 państw członkowskich UE, Norwegię oraz Szwajcarię. Opłaty pobierane są za konosament dla ładunków podążających do UE.