Słowniczek pojęć

ERIS (Extra risk insurance surcharge)

Ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka.