Słowniczek pojęć

ETYKIETOWANIE

To proces identyfikacji jednostek logistycznych w procesach transportowych, od momentu podjęcia towaru, poprzez szereg procesów zachodzących w ramach jego organizacji, aż po dostarczenie go do ostatecznego odbiorcy. Z punktu widzenia logistycznego, etykietowanie jest niezwykle ważnym elementem produkcji, o podobnym znaczeniu, co dowód osobisty dla identyfikacji osoby – usprawnia bowiem przechodzenie towaru przez granice kolejnych etapów procesu logistycznego.