Słowniczek pojęć

Export pośredni

Potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, jeżeli wywóz dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub też w jego imieniu.