Słowniczek pojęć

FOLIOWANIE

To proces mający na celu zabezpieczyć produkty przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, wilgocią, promieniowaniem ultrafioletowym lub szybkim popsuciem (dotyczy przede wszystkim produktów spożywczych). Foliowanie polega na pokryciu warstwy wierzchniej materiału lub produktu warstwą folii pochodzących z tworzyw sztucznych.

Proces foliowania możemy podzielić – w zależności od temperatury – na dwa rodzaje:

  • foliowanie na zimno ( z użyciem kleju)
  • foliowanie na gorąco (zgrzewanie).