Słowniczek pojęć

KONSOLIDACJA

To proces łączenia małych przesyłek (przesyłanych między innymi od różnych dostawców dla różnych odbiorców) po to, aby móc przetransportować je w jednym kontenerze. Przesyłki takie w literaturze przedmiotu nazywane są również niepełnokontenerowymi lub drobnicowymi.

Transport niepełnego kontenera, zwłaszcza na dużą odległość, jest nieopłacalny i mało efektywny. W tym celu, dostarczony do magazynu towar jest konsolidowany wraz z innym towarem niepełnokontenerowym, która ma zostać dostarczony do tego samego lub zbliżonego punktu docelowego (np. portu). Po dotarciu do miejsca rozładunku towar zostaje zdekonsolidowany, tj. podzielony z powrotem na mniejsze części, a potem jest dostarczany do poszczególnych odbiorców.