Słowniczek pojęć

KONTENER 40' RF

Przeznaczone są do transportu towarów, które wymagają utrzymywania kontrolowanej temperatury np. produktów mlecznych, mięs, ryb, owoców i warzyw.

Wymiary wewnętrzne kontenera:

  • długość - 11 563 mm
  • szerokość - 2 294 mm
  • wysokość - 2 161 mm.

Wymiary drzwi:

  • wysokość - 2 188 mm
  • szerokość - 2 288 mm.

Waga kontenera: 4 800 kg

Ładowność: 27 700 kg

Kubatura: 59,3 m3