Słowniczek pojęć

KONTROLA CELNA

Poleg na wykonaniu odpowiednich czynności przez uprawniony organ, których celem jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów celnych oraz przepisów dotyczących wwozu, wywozu, tranzytu, przewozu i końcowego wykorzystania towarów w obrocie pomiędzy obszarem celnym Wspólnoty a państwami trzecimi oraz obecności towarów nieposiadających statusu wspólnotowego.