Słowniczek pojęć

LTL (Less Than Truck Load)

Transport niepełno pojazdowy. Jest to ładunek zajmujący tylko część przestrzeni pojazdu (ładunek częściowy).