Słowniczek pojęć

LWS (Low Water Surcharge)

Jest to dodatek frachtowy związany z niskim poziomem wód w rzekach.