Słowniczek pojęć

PALETYZACJA

Układanie towaru detalicznego na palecie w określonym porządku. Najczęściej jest to zrobotyzowany proces, który przebiega na liniach przemysłowych. Ze względu na powtarzalność czynności oraz wagę i kształt przenoszonych elementów zastosowanie robota przemysłowego do paletyzacji uważa się za uzasadnione i jest w powszechnym użyciu.