Słowniczek pojęć

PRS (Piracy Risk Surcharge)

Jest to dodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statkom, które poruszają się w rejonach zagrożonych atakiem piratów.