Słowniczek pojęć

PRZEPAKOWYWANIE

Przepakowywaniem nazywamy w usługach magazynowania dwa komplementarne względem siebie działania: jest to łączenie pojedynczych produktów w większe zestawy lub przepakowanie towarów z opakowań zbiorczych w jednostkowe.