Słowniczek pojęć

SCT (Suez Canal Fee)

Dodatkowa opłata, która jest pobierana za transport Kanałem Sueskim.