Słowniczek pojęć

TRANZYT

Przewóz ludzi lub towarów przez terytorium jakiegoś państwa.