Słowniczek pojęć

ZGŁOSZENIE CELNE

Czynność, poprzez którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną.