Słowniczek pojęć

ZWOLNIENIE CELNE

Czynność podjęta przez organy celne, umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną, jaką zostały objęte.