more and more people began to pursue fashional style https://www.sellswatches.com/. https://www.hublot.to/ rolex circumstance created by hand-made yourself. a extensive progression is definitely the properties with the best https://www.luxuryreplicawatch.to in the world. this amazing presents https://it.buywatches.is rolex extremely good the watchmaking arena strategy. large reliability is the manifestation of best https://watchesreplica.ru/. features a huge selection of authentic versacereplica.ru at low prices. http://www.bottegavenetareplica.ru looks exactly as a genuine.

Słownik terminów logistycznych - Słownik spedytora - OS Logistics Gdynia

Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

DEKONSOLIDACJA

To zestawienie większych partii towarów i ich podział na mniejsze części, które rozsyłane są do kli...

Czytaj więcej

DŁUG CELNY

Powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowyc...

Czytaj więcej

DOC – FEE

Jest to opłata dokumentacyjna pokrywająca koszty administracyjne związane z rejestracją, zmianami lub innymi form...

Czytaj więcej

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Jest to procedura celna nadająca towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspó...

Czytaj więcej

DOZÓR CELNY

Działania, które prowadzą organy celne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz in...

Czytaj więcej

DPS (Destination Port/Terminal Security Charge)

Jest to dodatek pobierany przez port albo terminal docelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony załogi st...

Czytaj więcej

Działania naprawcze w składzie celnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organy celne mogą zawiesić dopuszczenie do swobodnego obrotu towary ni...

Czytaj więcej