Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

SCT (Suez Canal Fee)

Dodatkowa opłata, która jest pobierana za transport Kanałem Sueskim.

Czytaj więcej

Skład celny

To każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mo...

Czytaj więcej