Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

T1

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego. Towary pod kontrolą urzędu celnego poch...

Czytaj więcej

T2

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu wewnętrznego. Towary nie podlegające wolnemu obrotowi...

Czytaj więcej

Taryfa celna

Jest usystematyzowanym wykazem towarów wraz z przypisanymi do nich stawkami celnymi. W Polsce tak, jak i w...

Czytaj więcej

TCFB – FEE (Tanzania Central Freight Bureau)

Opłata manipulacyjna, którą nałożył rząd Tanzanii na towary rozładowane bądź załadowane w jakimkolwiek por...

Czytaj więcej

TD

Towary już umieszczone pod procedurą tranzytową lub przewożone w ramach procedury uszlachetniania czynnego, skład...

Czytaj więcej

TF

Przewóz towarów z/do Wysp Kanaryjskich lub wysp kanału La Manche, Mount Atos, fińskich wysp Aalland...

Czytaj więcej

THC (Terminal Handling Charges)

Składka nadbrzeżna dotycząca przesyłek FCL, która jest pobierana za czynności związane z obsługą kontener&...

Czytaj więcej

THC IMO (Terminal Handling Charges IMO)

Składka nadbrzeżna, która jest nakładana za towary IMO, czyli sklasyfikowane przez ONZ jako towary niebezp...

Czytaj więcej

TRANZYT

Przewóz ludzi lub towarów przez terytorium jakiegoś państwa.

Czytaj więcej