SAAS

I. Raport rentowności

Za pomocą… tego moduł‚u możliwe będzie wygenerowanie szczegół‚owych raportów dotyczących każdego z realizowanych zleceń„. Stworzony na potrzeby tej usługi algorytm neuronowy będzie analizować pozyskane dane i generować‚ ocenę™ efektywności danego zlecenia, będzie umożliwiał porównywanie ich do siebie, przy uwzględnieniu zmiennych warunków otoczenia zewnętrznego, jak również badać rozwój jakości współpracy w czasie. Z uwagi na fakt, że stawki za realizowane usługi w różnych okresach są… bardzo zmienne a dotyczy to każdego etapu, zleceniodawca będzie mógł‚ analizować‡ jak cena kształtowała się w czasie z sugestią…, jak mogą… wyglądać przyszłe ceny za transport. Informacje prognozowane na podstawie historii zleceń„ i ich stawek w czasie od różnych podwykonawców pozwolą… uczyć system OS Logistics, gdzie prognozy wynikać‡ będą… z doświadczenia OS Logistics. Dane te zatem będą… mogły być podstawą… do podjęcia decyzji, kiedy planować‡ załadunki np. w Chinach, by nie trafić‡ na zwyżki lub na ile odroczyć‡ wypłynięcie, by trafić‡ w najlepszą… stawkę™. Z uwagi, że średni czas od wypłynięcia do dostawy to nawet 2 miesiące proces ten można na tyle dostosować,‡ by podejmowane decyzje były najbardziej optymalne. Raport generowany będzie w formie wykresu.

II. Raport prac i zrealizowanych procesów

Za pomocą tego modułu możliwe będzie wygenerowanie szczegółowych raportów dotyczących każdego z pracowników firmy TSL: projekty, w których uczestniczył, czasochłonność prac, uwagi do realizacji zadań itp. Stworzony na potrzeby tej usługi algorytm neuronowy będzie analizował pozyskane dane i generował ocenę efektywności danego pracownika jak również badał rozwój jego kompetencji w czasie. Dzięki temu kadra zarządzająca firmy z sektora TLS, współpracująca z Wnioskodawcą, będzie mogła efektywniej zarządzać swoją firmą i lepiej wpływać na realizowane przez siebie usługi, gdyż będzie istniała możliwość dokonywania ocen pracy poszczególnych pracowników, porównywania efektywności pracy z innymi pracownikami, czy tez ocena progresu rozwoju kompetencji. Taki mechanizm umożliwi również lepszą selekcję pracowników do określonych zleceń, na przykład gdy termin nowego zlecenia będzie wymagał dużej wydajności pracy, wówczas będzie możliwe automatyczne dobranie do projektów pracowników, którzy mają najbardziej korzystne parametry wydajności i kompetencji, na podstawie wyliczeń z poprzednich projektów. W trakcie realizacji określonych projektów zarówno OS Logistics jak i partner będą mieli możliwość wnoszenia ewentualnych uwag do postępów prac. Dzięki temu partner będzie dysponował rzetelną oceną satysfakcji z pracy konkretnych pracowników, co będzie stopniowo zwiększać wydajność jego działania. Dodatkową zmienną analizowana w module będzie zaangażowanie czasowe danego pracownika poświęcone na dane zadanie. Na podstawie ilości operacji wykonywanych do danego zlecenia. Kadra zarządzająca będzie miała możliwość zweryfikowania ile dany pracownik otrzymał zleceń, w jakim czasie od otrzymania podjął kontakt, zaplanował zlecenie, potwierdzał zgodnie z planem zlecenie, weryfikować czy założenia etapów realizacji wysyłki były realne i wykonane zgodnie z planem, porównanie tego na tle innych pracowników oraz wyników ekonomicznych jako przychód z usługi handling pobieranych od OS Logistics. Dzięki tej usłudze w prosty sposób będzie można określić gdzie jest najwięcej problemów w komunikacji pomiędzy ogniwami zaangażowanymi w proces realizacji czy leży on wewnątrz partnera czy problemy wynikają np. z współpracy z załadowcą czy armatorem. System umożliwi analizę w czasie z możliwością uśrednienia wyników w większym okresie badanych zleceń np. od początku współpracy. Dodatkowo do każdego zlecenia lub może per pracownik okresowo OS Logistics będzie wystawiał ocenę według np. kryteriów (kompetencja pracownika, komunikacja, dostępność itp.) co zmapowane z pozostałymi danymi da pełny obraz oceny pracownika.

O ceny dostępu do modułów zapytaj konsultanta korzystając z opcji: „Poproś o kontakt”.