Słowniczek pojęć

BAF (Bunker Adjustment Factor)

Dodatek paliwowy. Jest to wartość zależna od aktualnych notowań ropy.