Słowniczek pojęć

BLB (BL AMENDMENT BEFORE MANIFEST FILING)

Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów realizowana przez Meksyk, ułatwiająca odprawę celną. Towar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego Meksyku. Towar przypływający do Meksyku bez dokonanej procedury BLB jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.