Słowniczek pojęć

FS (Fuel Surcharge)

Dopłata paliwowa, zależna od ceny ropy naftowej na rynkach światowych.