Słowniczek pojęć

FTX (Freight Tax Surcharge)

Podatek frachtowy nakładany przez rząd, opłacany w imieniu załadowcy bądź odbiorcy przez przewoźnika morskiego.