Słowniczek pojęć

ISPS (International Security Port Surcharge)

Dodatek bezpieczeństwa, który służy pokryciu kosztów dodatkowych czynności, które wykonują służby portowe oraz służby bezpieczeństwa. Wprowadzono go po atakach terrorystycznych 11 września w USA.