Słowniczek pojęć

LSF (Fuel Low Sulphur Surcharge)

Jest to dopłata za paliwo o zbyt wysokiej zawartości siarki.