Słowniczek pojęć

OGL

Numer zgłoszenia towaru do procedury celnej innej niż procedura tranzytu. Nadawany jest przez system CELINA.