Słowniczek pojęć

OPWS

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, które składają się z 31 paragrafów. Określają prawa i obowiązki stron umowy spedycji, nie są jednak przepisem prawnym i nie stanowią źródła prawa. OPWS stosuje się w stosunkach pomiędzy spedytorem, a zleceniodawcą. Zawierają najważniejsze definicje, przepisy ogólne, określenie powinności spedytora w związku ze świadczeniem przez niego usług spedycji i zawieraniem umów spedycji, ponadto regulują zakres odpowiedzialność spedytora za szkodę powstałą w związku z organizacją przewozu towarów.