Słowniczek pojęć

WRS (War Risk Surcharge)

Jest to rodzaj ubezpieczenia obejmującego szkody powstałe za przyczyną działań wojennych (inwazji, powstania, buntu, uprowadzenia).