Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

ACI – FEE (Advance Commercial Information Definition)

Procedura elektronicznego zgłoszenia przywożonych na teren Kanady ładunków. Towar ma możliwość wypłynięcia...

Czytaj więcej

AEO

Upoważniony przedsiębiorca. Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została w...

Czytaj więcej

AGREGACJA

To zebranie większej ilości elementów ze względu na ich podobieństwo cech, w celu odnalezienia ich powiąza...

Czytaj więcej

AGREX

Pozwolenie eksportowe dla towarów rolno-spożywczych, które jest wydawane na wniosek strony przez Pr...

Czytaj więcej

Akredytywa

Instrument, który ułatwia bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych. Jest pis...

Czytaj więcej

ALSC (American Lumber Standard Committee)

Jest to dodatkowa opłata portowa.

Czytaj więcej

AMS - FEE (Automated Manifest System)

Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów stosowana przez Stany Zjednoczone. Umożliwia szybk...

Czytaj więcej

ARB (Arbitrary surcharge)

Dopłata arbitralna.

Czytaj więcej

ATB Service Charge

Jest to dodatkowa opłata celna, która jest pobierana w przypadku tranzytu przez port w Hamburgu.

Czytaj więcej