Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

CAF (Currency Adjustment Factor)

Jest to dodatek walutowy służący zminimalizowaniu efektów wahań kursów walutowych. Został wprowadzo...

Czytaj więcej

CLF (Collection - FEE (if o/f collect)

Opłata, która jest pobierana jeżeli fracht został zarezerwowany z płatnością przy odbiorze.

Czytaj więcej

Cło

Forma podatku, opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Cł...

Czytaj więcej

CTF (Clean Truck Fee)

Jest to dodatkowa opłata pobierana przez porty w Los Angeles, która ma przyczynić się do zmiany wyposażeni...

Czytaj więcej