Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

EAD - (export accompanying document)

Wywozowy Dokument Towarzyszący.

Czytaj więcej

EBAF (Emergency Adjustment Factor)

Dopłata, która służy zniwelowaniu wahań cen paliwa.

Czytaj więcej

ECS – (export control system)

System Kontroli Exportu. Jest to wspólnotowy system obsługujący elektronicznie zgłoszenie wywozowe. Zapewn...

Czytaj więcej

ENS – FEE (Entry Summary Declaration)

Jest to deklaracja skrócona wprowadzona przez 27 państw członkowskich UE, Norwegię oraz Szwajcarię. Opłaty...

Czytaj więcej

ERIS (Extra risk insurance surcharge)

Ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka.

Czytaj więcej

ETYKIETOWANIE

To proces identyfikacji jednostek logistycznych w procesach transportowych, od momentu podjęcia towaru, poprzez s...

Czytaj więcej

Export pośredni

Potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspó...

Czytaj więcej