Słowniczek pojęć

HUB

Centralny punkt do zbierania, przeładunku i dystrybucji towarów dla danego terenu.