Słowniczek pojęć

JUST IN TIME

Dokładnie na czas. Technika stosowana w zarządzaniu, która polega na dostarczaniu materiałów niezbędnych do produkcji dokładnie w takiej ilości i w takim czasie, w jakim są potrzebne.