Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

KODEKS CELNY

Jest zbiorem przepisów prawa celnego, 30 października 2013 roku weszło w...

Czytaj więcej

KONFEKCJONOWANIE

To zestaw działań, mających na celu przygotowanie ładunku towaru do wysyłki. Opiera się na porcj...

Czytaj więcej

KONSOLIDACJA

To proces łączenia małych przesyłek (przesyłanych między innymi od różnych dostawców dla róż...

Czytaj więcej

KONTENER 20'

Kontener 20-stopowy. Przeznaczony jest do przewozu ładunków uniwersalnych, przeważnie drobnicy.

Wy...

Czytaj więcej

KONTENER 40'

Kontener 40-stopowy. Przeznaczony jest do przewozu ładunków uniwersalnych, przeważnie drobnicy. Stalowa lu...

Czytaj więcej

KONTENER 40' HC

Od standardowego kontenera różni się większą wysokością zewnętrzną, która wynosi 2 895 mm. Dzięki tem...

Czytaj więcej

KONTENER 40' RF

Przeznaczone są do transportu towarów, które wymagają utrzymywania kontrolowanej temperatury np. prod...

Czytaj więcej

KONTROLA CELNA

Poleg na wykonaniu odpowiednich czynności przez uprawniony organ, których celem jest zapewnienie prawidłow...

Czytaj więcej

KONTYNGENT TARYFOWY

Określona ilość towaru, która w okresie kontyngentowym może być przywieziona i dopuszczona do obrotu po st...

Czytaj więcej