Słowniczek pojęć

Numer EORI / PDR

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ Registration and Identification). Jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE.

Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI i jest im nadawany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy zobowiązani są posługiwać się tym numerem we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.