Słowniczek pojęć

Wpisz nazwę pojęcia, aby wyszukać.

PALETYZACJA

Układanie towaru detalicznego na palecie w określonym porządku. Najczęściej jest to zrobotyzowany proces, któ...

Czytaj więcej

PCC (Panama Canal Charge)

Dodatkowa opłata pobierana od przewoźników za przepłynięcie Kanałem Panamskim.

Czytaj więcej

PEAD (Personal effects and donation)

Jest to mienie przesiedleńcze oraz darowizny (darowizny na rzecz nabywcy spoza kraju nie traktuje się jako ekspor...

Czytaj więcej

PDR

Jest to Podsystem Danych Referencyjnych, który służy w administracji celnej min. do identyfikacji oraz wer...

Czytaj więcej

Plafon taryfowy

Określona ilość lub wartość towarów w przywozie na polski obszar celny, dla których ustanowiono obn...

Czytaj więcej

PPF (Pier Pass Fee)

Dodatkowa opłata, którą pobiera port w Los Angeles dotycząca ładunku przewożonego przez port ciężaró...

Czytaj więcej

PROCEDURA CELNA

Jedno z możliwych przeznaczeń celnych; rozróżnia się następujące procedury: dopuszczenie do obrotu tranzyt...

Czytaj więcej

PROCEDURA UPROSZCZONA

Ma na celu usprawnienie organizacji handlu zagranicznego, przede wszystkim od strony logistycznej, ale rów...

Czytaj więcej

PRS (Piracy Risk Surcharge)

Jest to dodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statkom, które porusza...

Czytaj więcej

Przeładunek bezpośredni

Tzw. cross-docking, to nowoczesna struktura organizacyjna logistyki, oparta na przeładunku komplentacyjnym. Nazyw...

Czytaj więcej

Przeładunek pośredni

To taki rodzaj przeładunku, w procesie którego ładunek po zdjęciu z jednego środka transportu zostaje złoż...

Czytaj więcej

PRZEPAKOWYWANIE

Przepakowywaniem nazywamy w usługach magazynowania dwa komplementarne względem siebie działania: jest to łączenie...

Czytaj więcej

PSS (Peak Season Surcharges)

Jest to dopłata dotycząca ładunków transportowanych z Azji, która jest wprowadzana w sezonie wzmożo...

Czytaj więcej

PU (Pick Up)

Podjęcie ładunku u dostawcy.

Czytaj więcej