Słowniczek pojęć

CTF (Clean Truck Fee)

Jest to dodatkowa opłata pobierana przez porty w Los Angeles, która ma przyczynić się do zmiany wyposażenia portów. Środki z niej zostaną przeznaczone na wymianę starych pojazdów używanych w portach na nowe, bezpieczne dla środowiska.