Słowniczek pojęć

KODEKS CELNY

Jest zbiorem przepisów prawa celnego, 30 października 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 roku ustanawiające Unijny Kodeks Celny (UKC).