Słowniczek pojęć

PROCEDURA UPROSZCZONA

Ma na celu usprawnienie organizacji handlu zagranicznego, przede wszystkim od strony logistycznej, ale również finansowej.

Umożliwia zastąpienie tradycyjnego zgłoszenia celnego elektronicznym powiadomieniem urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym wykonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Procedura uproszczona odnosi się do upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną, nie dotyczy ona stosowania samej procedury i jej procesu. Skutkiem ułatwień związanych ze stosowaniem uproszczeń jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem. Procedurę uproszczoną może stosować osoba, która nigdy nie naruszyła przepisów celnych, gwarantuje prawidłowe stosowanie procedury celnej oraz prowadzi dokładną księgowość która pozwoli organom celnym na jej dokładną i skuteczną kontrolę.